Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een visuele identiteit die past bij de unieke positionering van de NPhU. Een krachtig en tijdloos logo en een eenvoudige maar doeltreffende huisstijl.

Nieuwe Philharmonie Utrecht

Klik op de pagina om meer te lezen

De NPhU gebruikt het orkest als laboratorium; resultaten van historisch onderzoek worden uitgeprobeerd en in klank omgezet.

Nieuwe Philharmonie Utrecht

Opdrachtgever

Nieuwe Philharmonie Utrecht

Werkzaamheden

Visuele identiteit

Uitdaging

Help het orkest van Johannes Leertouwer aan een goede en juiste benaming en een duidelijke visuele identiteit.

Waarom

De oorspronkelijke naam van het orkest van Johannes Leertouwer was Nieuwe Philharmonie Utrecht. Dat werd in spreektaal en ook in het logo afgekort tot NPU. Na organisatorische strubbelingen werd dit veranderd in Het Orkest van Johannes, een naam waar niemand echt tevreden mee was en het orkest had geen logo meer.

Wat

De NPhU is een klassiek orkest, bestaat sinds 2009 en heeft een grote reputatie bij echte liefhebbers. Die reputatie is vooral te danken aan dirigent en oprichter Johannes Leertouwer. De motivatie om een orkest te beginnen was simpel: de vierde stad van het land heeft in Tivoli Vredenburg een prachtige concertzaal maar geen klassiek orkest. De NPhU is een projectorkest, dus geen orkest met een groep musici in vaste dienst. Per project wordt er een orkest samengesteld, uiteraard vaak met dezelfde musici.

Er zijn meer kenmerken die de NPhU tot en uniek orkest maken:

  • Side by side musiceren door musici uit drie generaties; ervaren professionals, jonge professionals en studenten.
  • Het orkest als laboratorium; resultaten van historisch onderzoek worden uitgeprobeerd en in klank omgezet, de kennis en ervaringen worden gedeeld.
  • Een nieuwe manier van leiding geven. Musiceren op basis van gedeelde argumenten. Ego-loos leidinggeven.
  • Fair Pay; Transparante betalingsstructuur met geringe inkomensverschillen.

Hoe

Na diverse verkennende gesprekken met Johannes Leertouwer en de raad van toezicht is Teldesign begonnen met studies op naamgeving en een voorzichtige aanzet tot vormgeving. Nadat men zeker was over de naam ontstond al snel het idee om de naam af te korten tot NPhU. Waarbij de letters P en H staan voor Philharmonie (in plaats van het ietwat suffe filharmonie). De combinatie van de hoofdletter P en de kleine letter h geven de afkorting iets bijzonders en helpen om het logo visueel uniek te maken. 

De krachtige eenvoudige vorm boven de afgekorte naam is afgeleid van de vorm waarin, traditioneel, een orkest is opgesteld. De plaats van de dirigent is ‘leeg’, het gaat bij de NPhU om de collectieve kracht van het orkest. 

Vanuit de achtergrond van het historisch onderzoek naar hoe klassieke muziek werd uitgevoerd in de tijd dat het werd geschreven door de componist is er besloten om te werken met oude gravures maar uitgevoerd in een eigentijdse kleurcombinaties.

Resultaat

Een visuele identiteit die past bij de unieke positionering van de NPhU. Een krachtig en tijdloos logo en een eenvoudige maar doeltreffende huisstijl.