Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een nieuwe identiteit als statement wat past bij een duidelijke vernieuwde koers.

HVC

Klik op de pagina om meer te lezen

HVC

Opdrachtgever

HVC

Werkzaamheden

Visuele identiteit

Uitdaging

Het ontwikkelen van een nieuwe visuele identiteit, voor de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland, passend bij de nieuwe identiteit en diensten van de organisatie. De huisstijl moet toepasbaar zijn voor corporate middelen en voor campagnes.

Waarom

HVC heeft zich van een afvalverwerkingsbedrijf doorontwikkeld tot een speler in groene energie en duurzaam afvalbeheer.

Wat

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Friesland. Nutsbedrijf HVC heeft als kerntaken om haar gemeenten en waterschappen te helpen bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer, en zo stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalinzameling, -recycling en -verwerking, afvalverbranding en energieproductie, levert en distribueert HVC onder andere warmte, wind- en zonne-energie.

Hoe

Als belangrijke speler in groene energie en duurzaam afvalbeheer gaven wij HVC een huisstijl die de ambities en uitdagingen ondersteunt. Het HVC-logo, drager van de nieuwe visuele identiteit, is eenvoudig, duidelijk en krachtig. In het logo komen de drie merkwaarden duurzaam, publiek en daadkrachtig samen. De opvallende c en bijbehorende punt staan voor circulariteit. De tekenstijl benadrukt dat iedereen persoonlijk kan en mag bijdragen aan een schonere wereld, de rode punt benadrukt de daadkracht van HVC.

Naast een krachtige ‘branding’ van communicatie, de milieuparken en het (rijdend) materieel, daagt de huisstijl vooral uit tot inhoudelijke communicatie. Dit creatieve uitgangspunt geeft HVC de mogelijkheid om haar klanten, stakeholders en publiek te betrekken en op te roepen bij te dragen aan een schonere wereld. Met de signalerende en activerende kleur rood trekt alle communicatie direct de aandacht. De letterlijk ‘getekende’ stijl maakt de communicatie vriendelijk en laagdrempelig, de onderliggende basis – wit en no-nonsense typografie – oogt ‘schoon’ en opgeruimd.

Kenmerkend is de witte basis en de toevoeging van de rode lijn – een verwijzing naar het logo – die ook terugkomt in de meer dan 200 uitgewerkte illustraties en iconen.

Resultaat

Een krachtige visuele identeit waarin de huisstijlelementen op coherente wijze kunnen worden toegepast, waardoor een consistente maar flexibele merkbeleving wordt gecreëerd.
De huisstijl is zowel toepasbaar voor corporate middelen als ook voor campagnes. Ook is het belangrijk dat de offline en online merkbeleving nauw op elkaar aansluiten.

Huisstijlimplementatie

VIM Group